Támogatás mértéke: 100%,

Tervezett befejezés dátuma: 2020.06.30.

Projekt azonosító száma:
EFOP-1.2.2-15-2016-00204

Projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósításával a kérelmet benyújtó szervezet hozzájárul az ifjúság közösségi aktivitásának növeléséhez. Tevékenységét különösen a 15-29 éves korcsoportra vonatkozóan kívánja kifejteni. A térségben a szabadidős szolgáltatások erősen hiányosak. Ezért a fiatalok nem jutnak olyan szolgáltatásokhoz, nem érik őket olyan impulzusok, amelyek segítenék őket a jövőképalkotásban, a szükséges teendők elvégzésében.

A településen és annak vonzáskörzetében élő fiatalokban az interaktív, tudatos együttlét hiányzik. Közismert, hogy az internet sem képes pótolni az emberi adottságokból adódó ez irányú belső szükségleteket. Különösen a megcélzott korcsoport aktivitása hagy kívánnivalót maga után. Ez még a vidéki fiatalok esetében is komoly hiátust mutat. Turázás, kirándulás, természetjárás. Az ökológiai környezet megismerése, elfogadása és fenntartásában való közreműködés a mai fiatal generációnak több mint elvárható szükséglet. A projekt jövőképe szerint a vállalt tevékenységek a térségi ifjúsági közösségi aktivitás ismert és kedvelt megoldásai lesznek. A projekt átfogó célja az egyenlőtlenségek csökkentése, a felzárkóztatás növelése, a fiatalok életvezetésének, közösségi aktivitásának formálása, az önkéntesség erősítése. Tömören: a vidéki fiatalok megerősítése van a fókuszban. Mindezt a helyi gazdaság, a helyi tudásbázis és a helyi társadalom kapcsolatának erősítésén keresztül kívánja elérni a projekt.

A projektmegvalósítás 6 tématerületre koncentrál:

  1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.

  A tématerületet támogató választott tevékenységek:
  • 3 éven keresztül minden évben 30 fő részére 7 nap/6 éjszakás nyári tábor szervezése Balatongyörökön. A tábor nemcsak szabadidős szolgáltatásokat biztosít a résztvevőknek, hanem egy-egy résztvevő csoportnak 12 óra keretében közösségfejlesztő előadásokat, foglalkozásokat is biztosít. Összesen 90 fő részvétele valósul meg a projekttevékenység keretében.

  A zánkai tábor az előadások mellett lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok interaktív módon vegyenek részt a közösségszervezés folyamatában. A táborban bemutatásra kerülnek a legjobb vidéki ifjúsági gyakorlatok és ötletbörzére is sor kerül. A résztvevők tudásanyagot kapnak a közösségfejlesztés gyakorlatáról, módszereiről, valamint az egy településről érkezők, mint közösségfejlesztők tudják ismereteiket a települési környezetükben érvényesíteni.

  • Csónaktúra a Zalán: 80 fő részvételével. 5 napos rendezvénysorozaton történő részvétel biztosítása. A rendezvény a projektmegvalósítás mindhárom évében megvalósul, összesen 240 fő bevonásával.
  A rendezvény speciális módon ad lehetőséget a bevont fiataloknak az ökológiai környezettel való találkozásra. A természetjárás, az aktív sport és turizmus népszerűsítése és gyakorlatának elsajátítása áll ezen projekttevékenység vállalása mögött. A fiatalok nem csak passzív résztvevői lesznek ennek, hanem az 5 nap során a vízitúrázás összes elemét megismerik. A közösségfejlesztés ezen speciális területével a testi mozgás, a szellemi, lelki feltöltődés, az ökológiai környezet megismerésének és megőrzésének igénye áll a középpontban. A tevékenységelem hozzáadott értéke a kompetenciakészlet bővítésében is nagy szerepet játszik. Ifjúsági nap. Évente egy alkalommal. Összesen három alkalom.

  2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.

  A tématerületet támogató választott tevékenységek:
  • Személyiségfejlesztő és problémamegoldó tréningsorozat. Évente 20 tréning szervezése és megvalósítása (20 x 45 perc). A 3 év alatt összesen 60 tréning megvalósítása. 3. Egészségmegőrzés, prevenció
  A tématerületet támogató választott tevékenységek:
  • Egészségnap: 40 fő, célcsoport tag, továbbá 150 fő családtag részvételével egészségtudatos életvezetést bemutató egész napos rendezvény. A rendezvényen rendezvénysátor, mozgószínpad kerül felállításra, étkezést és italt biztosítunk a részt vevőknek. Az előadásokat önkéntesek tartják.
  • Fiatalok egészségmegőrzését népszerűsítő szórólap elkészítése (egészségmegőrzés, drogprevenció). A/4-es méretben, kétoldalas szórólap, 30 000 példány színes anyag!

  4. Közéletben való ifjúsági részvétel

  A tématerületet támogató választott tevékenységek:
  • Közösségfejlesztő és közéleti szerepvállalást erősítő előadások Zánkán. Évente 12 x 45 perces óra a tábor időszakában. Összesen 36 óra.

  5. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.

  A tématerületet támogató választott tevékenységek:
  • Ismeretterjesztési szórólap. Természeti és épített környezet megóvása témakörben. A/4-es méretben, kétoldalas szórólap, 30 000 példány színes anyag!
  • Szemétszedés a Zala folyón. (Önkéntes program megvalósítása évente egy lakalommal. Összesen 3 alkalom)

  6. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

  A tématerületet támogató választott tevékenységek:

  • Személyiségfejlesztési tréning (évente 20 db 45 perces tréning, összesen 60 db)
  • Személyiségfejlesztő és problémamegoldó előadássorozat. 20 db 45 perces tréning évente. Összesen 60 tréning.